rhy.fi
Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet:

Karhulahdessa metsäkanalinnut ja jänis rauhoitettuja. Kunelissa kauris ja valkohäntäpeura ovat rauhoitettuja rajoittuen Tampereentiehen ja Pohjoiseen Rantatiehen, pienpetojen loukkupyynti ja hirvijahti sallittu. 
Kräsoorasta Alaknuussin ja Siltasen maat sekä Johanssonin suntti ovat rauhoitettuja vesilintujen osalta, pienpetojen loukkupyynti sallittu.

Kauriin ja peuran osalta rauhoitettu on Merikarviantien eteläpuoleinen alue Friikoskentielle asti, rajoittuen Åstnäsintieltä Anttilan ja Arvolan rajaa myöden Merikarvian jokeen. 

Lisäksi Byyträskin pellot ovat rauhoitettu kauriin ja valkohäntäpeuran osalta rajoittuen Varheenmaan peltoon.

Lajikohtaiset rauhoitukset: 

Naarasteeri ja naarasmetso ovat rauhoitettuja koko seuran alueella. Metsäkanalinnut ovat rauhoitettu Ouran-saaristossa. Muuten metsästys valtion asetusten mukaan.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua