rhy.fi
Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet:

Karhulahdessa metsäkanalinnut ja jänis rauhoitettuja. Kunelissa pienpetojen loukkupyynti ja sorkkaeläinjahtijahti sallittu. 

Kräsoorasta Alaknuussin, Merikarvian kunnan ja Siltasen maat sekä Johanssonin sunti ovat rauhoitettuja vesilintujen osalta, pienpetojen loukkupyynti sallittu.

Byyträskin pellot ovat rauhoitettu kauriin ja valkohäntäpeuran osalta rajoittuen Varheenmaan peltoon.

Lajikohtaiset rauhoitukset: 

Naarasteeri ja naarasmetso ovat rauhoitettuja koko seuran alueella. Metsäkanalinnut ovat rauhoitettu Ouran-saaristossa. Muuten metsästys valtion asetusten mukaan.
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös